Alenka Njegovac

Programiramo LEGO SPIKE robote Ul. Josipa Jurja Strossmayera 32, Daruvar

U Centru tehničke kulture Daruvar, obilježit ćemo Europski tjedan robotike 22.11.2023. od 16 do 17:30 sati. Učenici viših razreda osnovne škole programirat će LEGO SPIKE robote.